Lägg till lärprodukter via fil

Fler än 20 lärprodukter eller många starttillfällen? Hantera ditt utbud med csv/xml.