Ange pris för dina lärprodukter

Det är viktigt att vara tydlig mot framtida deltagare om kostnaderna för din lärprodukt. Därför har vi gjort det möjligt att lägga till detaljerad prisinformation. I den här artikeln kan du läsa hur du gör detta och vad du bör vara uppmärksam på när du anger pris.

I den här artikeln:

Ange pris

Lägg till extra kostnader

Den gröna bocken för fullständigt pris

Villkor för prissättning på Springest

Ange pris

  1. Öppna din lärprodukt i Admin och gå till fliken 'Pris'.
  2. Fyll i ordinarie pris exklusive moms..
  3. Välj om priset gäller per år eller om det är det totala priset.
  4. Momsbeloppet fyller du i separat. Se till att din beräkning av momsbeloppet är korrekt. Momsbeloppet måste alltid vara 25%, 12%, 6% eller 0% av produktpriset. 

💡  Den överenskomna rabatten per sajt dras automatiskt av från det ordinarie pris du anger här. Både det ordinarie och det rabatterade priset presenteras på plattformen.

Lägg till extra kostnader

Utöver priset för lärprodukten, kan du även lägga till extra kostnader. 

  1. Under fliken 'Pris' klickar du på knappen 'Lägg till extra kostnad'. 
  2. Ange först vilken typ av kostnad du vill lägga till. Det kan till exempel vara studiematerial, lunch, övernattning eller certifiering
  3. Om denna kostnad är obligatorisk anger du detta genom att kryssa i rutan 'Obligatorisk kostnad'
  4. Därefter anger du priset exklusive moms samt momsbeloppet

Så visas priset på produktsidan inklusive de extra kostnaderna:

Den gröna bocken för fullständigt pris

Den gröna bocken vid produktens pris betyder: alla obligatoriska kostnader är inkluderade i detta pris. Om exempelvis administrationskostnader, lunch och/eller kurslitteratur är obligatoriska och bekostas av deltagaren, måste de inkluderas i det totala priset för lärprodukten. Dessa kostnader kan du specificera genom att lägga till extra kostnader, se ovan. 

Ange att priset är fullständigt genom att under fliken 'Pris' kryssa i rutan 'Det angivna priset är fullständigt". 

Villkor för prissättning på Springest

Som leverantör väljer du själv dina priser på Springest. Det enda kravet som Springest ställer är att det högsta priset för dina produkter på Springest inte är högre än det högsta priset du anger på din hemsida. Detta för att vi ska kunna vara så tydliga och transparenta som möjligt mot våra besökare. 

Paragraf 5.8 i Springest Allmänna villkor för Leverantörer, en del av Springest Ramavtal för Självservice, beskriver följande:

5.8 Det står Leverantören fritt att fastställa prissättningen. Det högsta priset för den erbjudna Produkten får i alla fall inte överskrida det högsta priset för den erbjudna Produkten på Leverantörens egen webbplats under den tidsperiod som Produkten erbjuds på Plattformen. 

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!