Springest Go - Varför har min faktura avvisats?

Efter att du laddat upp fakturan i Admin kommer den att kontrolleras manuellt av Springest. Vi ser efter om bokningsnummer, belopp och faktureringsadress stämmer. 

Om en eller flera av dessa uppgifter inte finns med eller inte är korrekt angivna kommer din faktura att avvisas. Om detta händer får du ett automatiskt mejl med anledningen till varför den avvisats och hur du kan korrigera detta. Denna information hittar du även längst ner på bokningens sida, under 'Status och historik'. Ansvaret ligger hos dig att anpassa fakturan och ladda upp den igen.

Anledningar till varför fakturan avvisas

Felaktig adress

Faktureringsadressen är olika per organisation och ibland även per bokning. Ange adressen exakt så som den är angiven i bokningen, inklusive eventuella parenteser. 

Priset är felaktigt

Beloppet (och momsbeloppet) för produkten måste överensstämma med beloppet (och momsbeloppet) i bokningen. Stämmer inte priset i bokningen? Läs här om att anpassa priset i bokningen.

Inget eller felaktigt bokningsnummer

Du hittar detta nummer bland bokningsdetaljerna i bokningen samt i mejlet du mottagit angående bokningen.

Anpassa fakturan och ladda upp den på nytt

När du anpassat de felaktiga uppgifterna på fakturan kan du ladda upp den i bokningen i Admin. Springest kommer att återigen kontrollera om alla uppgifter stämmer. Om allt är korrekt kan du se i Admin att fakturan accepterats. Om ytterligare ändringar krävs avvisas fakturan igen.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss genom att mejla till support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!