Förklaring av 'Statistik per ämne'

I Springest Admin hittar du sidan Statistik > Statistik per ämne. Denna data visar besökarnas beteende på Springest de senaste 30 dagarna. Du ser hur väl dina produkter presterar i de ämnen som de presenteras. Nedan förklaras, per kolumn, betydelsen av denna data.

OBS - Statistiken per ämne visar inte den totala räckvidden inom det givna ämnet, det visar endast antalet personer som från en ämnessida klickat sig vidare till en av utbildningarna. Cirka hälften av besökarna kommer via en annan väg; de landar direkt på en produktsida och söker vidare därifrån. Det antalet kan du tyvärr inte se på denna sida. 

OBS - Datan i kolumnen 'Räckvidd' och 'Leads & Bokningar' baseras på de senaste 30 dagarna. 

Räckvidd

Besökare:

 • Ovanför linjen: Antal besökare som via detta ämne besöker din produktsida.
 • Under linjen, i fetstil: Det totala antalet besökare på alla dina produktsidor i detta ämne.
 • Under linjen: Det totala antalet besökare på samtliga produktsidor i detta ämne. 

Marknadsandel:

 • Ovanför linjen: Andel besökare på din produktsida jämfört med det totala antalet besökare i detta ämne.
 • Under linjen, i fetstil: Din totala marknadsandel i detta ämne.
 • Under linjen: Andel av alla produkter i detta ämne. Detta är alltid 100%.

Leads & Bokningar

Leads:

 • Ovanför linjen: Antalet broschyr-förfrågningar (leads) för denna produkt via detta ämne. 
 • Under linjen, i fetstil: Antalet broschyr-förfrågningar (leads) för alla dina produkter i detta ämne.
 • Under linjen: Antal broschyr-förfrågningar (leads) för alla produkter i detta ämne.

Bokningar:

 • Ovanför linjen: Antalet bokningar för denna lärprodukt (gjorda av besökare som kommer från denna ämnessida)
 • Under linjen, i fetstil: Antalet bokningar för alla dina produkter inom detta ämne.
 • Under linjen: Det totala antalet bokningar för alla produkter i detta ämne.

Konverteringar:

 • Ovanför linjen: Andelen besökare av denna produkt som genererar leads & bokningar.
 • Under linjen, i fetstil: Andel leads & bokningar för denna produkt i jämförelse med antal besökare för alla dina produkter i detta ämne.
 • Under linjen: Antalet leads & bokningar i jämförelse med antalet besökare av alla produkter från alla leverantörer i detta ämne. 

Kvalitet

Recensioner:

 • Ovanför linjen: Det totala antalet recensioner för denna lärprodukt. 
 • Under linjen, i fetstil: Det totala antalet recensioner för dina produkter inom ett ämne.
 • Under linjen: Det totala antalet recensioner för alla lärprodukter hos alla leverantörer inom ett ämne.

Snittbetyg:

 • Ovanför linjen: Snittbetyget för alla recensioner för lärprodukten. 
 • Under linjen, i fetstil: Ditt snittbetyg inom detta ämne: snittbetyget för alla dina recensioner för lärprodukter inom detta ämne.
 • Under linjen: Snittbetyget för alla recensioner för alla leverantörer inom detta ämne.

Fullständighet:

 • Ovanför linjen: Denna procentsats anger hur fullständig informationen om denna lärprodukt är. Om talet är lägre än 80% råder vi dig att lägga till mer information. Somlig information är för besökarna viktigare än andra dela. De viktigaste delarna att ha med är beskrivning, pris, startdatum och längd. Dessa data väger tyngre när snittbetyget beräknas. Läs mer om produkternas fullständighet.
 • Under linjen, i fetstil: Snittbetyget för alla dina lärprodukters fullständighet inom detta ämne.
 • Under linjen: Snittbetyget för alla lärprodukters fullständighet, hos alla leverantörer, inom detta ämne.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se. Vi hjälper dig gärna!