Anpassa deltagandestatus och ladda upp certifikat för en bokning

För varje bokning kan du ange om deltagaren är anmäld och har avslutat utbildningen. Dessutom kan du ladda upp ett certifikat/diplom. Läs mer i denna artikel.

I den här artikeln:

Anpassa deltagandestatus

Ladda upp certifikat

Ett certifikat innehåller integritetskänsliga uppgifter. Får jag ladda upp detta på Springest?

Lägg till ett certifikat på deltagarens LinkedIn-sida

Anpassa deltagandestatus

När en bokning precis är gjord är deltagandestatusen automatiskt inställd på 'Okänt'. När leverantören accepterat bokningsförfrågan anpassas statusen till 'Anmäld'. 

Det finns 5 alternativ för deltagandestatus:

 • Anmäld
 • Startat
 • Utebliven närvaro
 • Inte godkänd
 • Fullföljd

Anpassa deltagandestatusen högst upp i bokningen. Välj ny status och bekräfta genom att klicka på 'Ändra'.

Ladda upp certifikat

Du kan enkelt ladda upp ett certifikat för deltagaren i bokningen. 

 1. Gå till avsnittet 'Certifiering' i bokningen.
 2. Klicka på 'Ladda upp certifikat'.
 3. Välj vilket pdf-dokument du vill ladda upp från din dator.  
 4. Klicka på 'Ladda upp'.

Om det inte är möjligt att ladda upp ett certifikat ser det ut såhär:

Du behöver först ange vilken certifiering som hör till den aktuella produkten. Lägg till en certifiering längst ner på produktsidan.

Ett certifikat innehåller integritetskänsliga uppgifter. Får jag ladda upp detta på Springest?

Ja, det får du. Medarbetarna hos våra företagskunder har av sin arbetsgivare i förväg informerats om detta. Endast du, medarbetaren, sajt-ägaren och Springests medarbetare har tillgång till denna information. 

Det finns ett undantag: om certifikatet innehåller specifik information om uppnådda resultat (betyg/poäng) behövs ett särskilt godkännande från deltagaren. Det är i dessa fall ditt ansvar att fråga deltagaren om tillåtelse.

Lägg till ett certifikat på deltagarens LinkedIn-sida

Eftersom Springest samarbetar med LinkedIn, kan du som utbildningsleverantör synas mer på LinkedIn. Detta händer när dina deltagare lägger till ett certifikat på sin LinkedIn-sida. Detta kan deltagaren göra själv via Springest direkt efter att hen lämnat en recension.

Påminn dina deltagare om detta
Det bästa sättet att se till att dina deltagare lägger till ett certifikat på LinkedIn är att påminna dem i samband med att du påminner dem att lämna en recension på Springest. För detta är det viktigt att du lagt till din LinkedIn-profil på Springest. Om du inte har det, fungerar certifikatet ändå men länkas inte till din företagssida på LinkedIn.

Fördelarna för dig som leverantör och för deltagaren:

 • Det enklaste sättet att presentera på din profil vad du lärt dig. Ditt CV på LinkedIn har fler bevis för vad du kan och detta ökar dina chanser på arbetsmarknaden.
 • LinkedIn-profiler med certifikat får enligt data från LinkedIn 6 ånger fler besökare.
 • Oberoende verifiering av certifikatet då utbildaren kan bekräfta äktheten (via Springest) eller till exempel dra tillbaka det senare.
 • Visar utbildningsleverantörens logga och länkar till hens företagsprofil på användarprofilen vilket ökar leverantörens synlighet.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss genom att mejla till support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!