Felaktig faktura från Springest

Springest skapar de månatliga fakturorna automatiskt. Ibland händer det att felaktig information i Admin överförs på din faktura. Här kan du läsa om de vanligast förekommande problemen och vad du kan göra för att lösa dem.

Faktureringsuppgifterna stämmer inte

Dina faktureringsuppgifter hämtas från Admin. Dessa har du fyllt i på sidan 'Leverantör' > ' Faktureringsuppgifter'. Detsamma gäller för en eventuell referens på fakturan. Referens fyller du i längst ner på samma sida, vid 'Referens'.

Anpassa dina uppgifter för fakturering direkt i Admin så att nästföljande faktura är korrekt:

Beloppet på fakturan stämmer inte

Beloppen på fakturan är baserade på den procent du betalar för varje bokning och lead. På sidan ' Fakturor från Springest' i Admin kan du se vilka konverteringar som varje faktura gäller.

Belopp som krediterats finns med på fakturan

Var uppmärksam på vilket datum beloppet krediterats, till exempel vilket datum som en bokning annullerats. Varje faktura innehåller eventuella debiteringar och krediteringar för den föregående månaden. Det kan vara så att du faktureras för kostnader som i nästa månad kommer att krediteras.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss genom att mejla till support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!