Ange standardinställningar

Standardinställningarna tillämpas på alla dina produkter på Springest. Genom att ange standardinställningar behöver du inte ange denna data för varje ny produkt som du skapar utan denna data blir förinställd för samtliga produkter. Så sparar du tid när du lägger till nya produkter och vet du säkert att informationen som presenteras på plattformen är korrekt. 

I den här artikeln

Var anger jag standardinställningar?

Vilken standardinformation kan jag fylla i?

Lägg till en reklamtext

Skicka extra information till deltagaren

Aktivera automatisk annullering av starttillfällen

Var anger jag standardinställningar?

 1. Logga in i Springest Admin.
 2. Gå till sidan "Leverantör" > "Standardinställningar".

Vilken standardinformation kan jag fylla i?

Du kan ange följande standardinformation för samtliga dina produkter:
 • utbildningstyp och form
 • språket som utbildningen ges på
 • standardvaluta
 • standard momssats 
 • förtydligande information om priset (exempel: alla priser är exklusive moms)
 • information om bokning och innehåll (exempel: alla deltagare får certifikat efter avslutad kurs)
 • de regioner där kurserna erbjuds

💡 Om enskilda produkter exempelvis ges på ett annat språk eller i en annan region än det du angett som standard kan du alltid anpassa informationen per produkt. 

Lägg till en reklamtext

Vad utmärker din organisation och era utbildningar? Berätta för Springests användare genom att lägga till en reklamtext på alla produktsidor. Texten visas antingen ovanför eller under kursbeskrivningen.
 1. Gå till avsnittet "Reklamtext" på sidan Standardinställningar.
 2. Lägg till din text.
 3. Välj var ditt meddelande ska placeras: ovanför eller under beskrivningen.
 4. Klicka på 'Spara' längst ner på sidan. Reklamtexten visas nu på alla dina produktsidor. 

Skicka extra information till deltagaren

Du kan välja att skicka ett standardmeddelande till alla som bokar dina produkter. Detta meddelade läggs till i det automatiska mejl som Springest skickar till deltagaren som bekräftelse på bokningen. En speciell touch från dig som kommer att uppskattas av dina framtida deltagare. Det här meddelandet kan ha flera syften, exempelvis:

 • visa din uppskattning för din framtida deltagare genom att tacka för att hen valde dig som leverantör.
 • ge extra information om utbildningen, materialet, lokalen eller måltiderna. 

Hur lägger jag till ett standardmeddelande?

 1. Gå till avsnittet "Bokningar" på sidan Standardinställningar.
 2. Lägg till ditt meddelande.
 3. Klicka på 'Spara' längst ner på sidan.

Aktivera automatisk annullering av starttillfällen

⚠️ Den här inställningen baseras på det minsta antalet deltagare per starttillfälle och antalet tillgängliga platser som du har angett på dina produktsidor. Det är därför viktigt att justera antalet tillgängliga platser regelbundet om du vill använda den här inställningen.

⚠️ När ett starttillfälle annulleras kommer alla bokningar som gjorts för detta starttillfälle via Springest också att annulleras.

Du kan välja att automatiskt annullera alla bokningar du fått via Springest om minsta antalet deltagare per starttillfälle inte uppnåtts. Exempel: om minsta antalet deltagare inte uppnåtts 5 dagar före kursstart, kommer starttillfället att ställas in och eventuella bokningar kommer att annulleras. 
 1. Gå till avsnittet "Bokningar" på sidan Standardinställningar.
 2. Välj en tidsfrist / deadline för att annullera starttillfällen.
 3. Klicka på 'Spara'.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!