Lärrådgivare på Springest

På Springest jobbar cirka 10 lärrådgivare. De hjälper besökare av våra publika sajter samt företagsportaler (Springest Go) att hitta, jämföra och boka utbildningar. 

I den här artikeln:

Svarar på besökarnas frågor

Ger råd till besökare kring val av utbildning

Vet lärrådgivarna tillräckligt mycket om mina lärprodukter?

Vad kan jag göra för att se till att lärrådgivarna rekommenderar min produkt?

Svarar på besökarnas frågor

Vi får dagligen frågor från besökare av våra portaler, både via mejl och telefon. Lärrådgivarna svarar på frågorna så snabbt som möjligt och senast inom 24 timmar. 

De vanligast förekommande frågorna handlar om:

  • kommande starttillfällen
  • om det finns lediga platser kvar
  • om utbildningens exakta pris
  • specifika detaljer kring diplom och examinering

Ger råd till besökare kring val av utbildning

Om en besökare efterfrågar en produktbroschyr, hjälper vi hen i valet av en utbildning/kurs. Vi kontaktar besökaren och svarar på hens frågor.

Vet lärrådgivarna tillräckligt mycket om mina lärprodukter?

Lärrågivarna är specialiserade på att svara på frågor från besökare. De hjälper till att jämföra olika produkter utifrån besökarens behov och önskemål. För ett antal ämnen har vi specialiserade lärrådgivare med fördjupad kunskap inom ett visst ämne. För att kunna svara på frågor kring detaljer som inte finns med på produktsidan, kontaktar lärrådgivaren dig. Så fungerar de som en mellanhand och förblir rådet de ger oberoende. 

Vad kan jag göra för att se till att lärrådgivarna rekommenderar min produkt?

  • Se till att dina produkter är direkt bokningsbara. Den direkta kontakten mellan dig som utbildningsleverantör och deltagare är viktig för oss. Läs mer om att aktivera tjänsten Bokningar.
  • Lägg till aktuella starttillfällen. Även schema är viktigt att lägga till. Lärrådgivare kan då ge mer konkret råd till besökare. Läs mer.
  • Ange i vilka regioner du erbjuder lärprodukterna. 
  • Skriv en så fullständig beskrivning av din produkt som möjligt. Då kan lärrådgivarna lättare svara på specifika frågor.
  • Samla recensioner från tidigare deltagare. Springest är en jämförelsesajt. Inte bara besökarna, utan även lärrådgivarna, väger in tidigare deltagares omdömen. Läs mer om recensioner på Springest.

Frågor eller feedback?
Läs vidare bland artiklarna i vår helpdesk för mer information och tips för att komma igång på Springest. Du kan alltid kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00.