Springest Go - Annullerad bokning som du redan fakturerat för

Det händer ibland att en deltagare vill annullera sin bokning eller att din utbildning måste ställas in. Springest hanterar principen 'no cure no pay'. När en bokning via Springest annulleras krediteras dina kostnader. Deltagaren måste dock själv annullera sin bokning via sitt 'Mitt Springest'-konto, läs mer om detta här.

Annullerade bokningar (via Go-portaler) som du redan laddat upp en faktura för

Om du redan laddat upp en faktura för den bokning som annulleras måste du skicka en kreditfaktura till support@springest.se. Ange även bokningsnumret och anledningen till krediteringen. Om fakturan redan betalats kan du överföra beloppet till Springest (IBAN: NL07 RABO 0310 4678 29) och ange det aktuella bokningsnumret.

Vi behandlar kreditfakturan och ser till att beloppet betalas tillbaka till kunden.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!