Process för återbetalning av Springest avgift vid annulleringar

När en bokning via Springest annulleras krediteras kostnaden (Springest avgift) automatiskt. I denna artikel beskrivs Springests process för kreditering och återbetalning.

Debet och kredit i samma månad

Om ett belopp krediteras i samma månad som det debiterats, kommer beloppen direkt att kvittas mot varandra och kommer därför inte att finnas med på fakturan.

Exempel: En användare gör en bokning den 1 januari. Den 31 januari annullerar hen bokningen. Kostnaden (Springest avgift) för bokningen krediteras automatiskt och bokningen finns inte med på fakturan.

Debet och kredit i olika månader

Om en kreditering görs i en annan månad än när debiteringen gjorts, finns dessa belopp med på olika fakturor. I dessa fall betalar du debiteringen först och mottar du krediteringen minst en månad senare. 

Exempel: En användare gör en bokning den 1 januari. Den 1 februari annullerar hen bokningen. Kostnaden (Springest avgift) för bokningen står på fakturan för januari. Kreditbeloppet står på fakturan för februari.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss genom att mejla till support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!