%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Hur tar jag bort mitt konto på Springest?

Vill du ta bort ditt Springest-konto eller kanske bara avaktivera en tjänst? Den här artikeln beskriver hela processen från att att ta bort lärprodukter till att ditt konto på Springest har tagits bort.

I den här artikeln:

Ta bort ditt leverantörskonto

Ta bort ditt användarkonto

Säg upp Springest Ramavtal för Självservice

Avaktivera Springest tjänster

Ta bort eller pausa produkter

Vilka villkor gäller för utbildningsleverantörer?

Ta bort ditt leverantörskonto

Vill du ta bort hela ditt leverantörskonto och alla dina lärprodukter från Springest? Det tycker vi naturligtvis är tråkigt att höra. Om du fortfarande tvekar kan du alltid kontakta oss via support@springest.se eller ringa 08 - 446 876 00.

 1. Skicka ett mejl med din förfrågan till support@springest.se.
 2. Vi ser så snabbt som möjligt till att ditt konto inte längre syns på Springest. Enligt de allmänna villkoren gäller en uppsägningstid på en dag, om inget annat är överenskommet.

Ta bort ditt användarkonto

Vill du endast vill ta bort ditt personliga användarkonto, men inte hela leverantörskontot?

 1. Gå till sidan 'Konto' > 'Dina uppgifter'.
 2. Klicka på 'Ta bort mitt konto'. Ditt användarkonto tas direkt bort från Springest. När du tagit bort ditt konto kan du inte längre logga in i Admin.

Säg upp Springest Ramavtal för Självservice

Efter att ramavtalet för självservice har sagts upp kan du inte längre använda tjänsterna Leads och Bokningar. Ditt utbud förblir synligt på portalen. 

 1. Skicka ett mejl med din förfrågan till support@springest.se.
 2. Vi ser så snabbt som möjligt till att ditt konto inte längre syns på Springest. Enligt de allmänna villkoren gäller en uppsägningstid på en dag, om inget annat är överenskommet.

Avaktivera Springest tjänster

Springest tjänster Leads och/eller Bokningar kan du själv avaktivera. Enligt de allmänna villkoren gäller en uppsägningstid på en dag, om inget annat är överenskommet.

 1. Gå till sidan 'Tjänster'.
 2. Välj vilken tjänst du vill avaktivera.
 3. Klicka på 'Spara'. 

Ta bort eller pausa produkter

 1. Gå till sidan 'Produkter' > 'Översikt'. 
 2. Klicka på en produkt för att anpassa den. 
 3. Klicka på 'Ta bort' alternativt anpassa produktens status till 'Pausad'. En pausad produkt är inte längre synlig på portalen men sparas ifall du vill presentera den igen senare.
 4. Klicka på 'Spara'.

Vilka villkor gäller för utbildningsleverantörer?

Följande paragrafer i de allmänna villkoren gäller särskilt för leverantörer vid uppsägning av Springest Ramavtal för Självservice:

4.8. Det står Leverantören fritt att säga upp Avtalet (delvis) med en (1) dags uppsägningstid ifall inte annat uttryckligen sägs på Plattformen och/eller i Admin och/eller Parterna uttryckligen avtalat en viss tidsfrist för en eller flera Tjänster

19.1 . Alla Immateriella rättigheter som omfattar Plattformen, Admin och Databasen är uteslutande Springests eller dess licensgivares egendom. Ingenting i detta Avtal syftar till att överföra någon Immateriell rättighet till Leverantören.

23.7.  Efter uppsägning av Avtalet har Springest rätt att använda Leverantörens namn och namnet på de produkter som tidigare erbjudits samt Leverantörens logotyp, i den mån det är rimligt i samband med Springests tjänster till Användare.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!