Anpassa priset för en bokning

Det händer ibland att någon bokar en av dina lärprodukter där priset inte är korrekt. Kanske är informationen på Springest inte uppdaterad eller så stämmer inte momsbeloppet. I en del fall är det möjligt att anpassa bokningens pris i efterhand.

I den här artikeln

Det nuvarande priset är för lågt

Det nuvarande priset är för högt

Vad händer om Springest inte kan anpassa priset?

💡 Om det gäller en bokning via en företagsportal (Springest Go), kan priset endast anpassas om fakturan ännu inte är i behandling. 

Det nuvarande priset är för lågt

  1. Kontrollera varför priset på bokningen inte stämmer. Anpassa lärproduktens prisdetaljer i Admin. Se även till att momsbeloppet stämmer.
  2. Kontakta deltagaren för att verifiera att hen godkänner prisändringen. Det är viktigt att du kan visa för Springest att deltagaren godkänner det nya priset.
  3. Kontakta Springest Support. Vi anpassar priset på bokningen. För att vi ska kunna anpassa priset på bokningen behöver vi följande information: 
  • Vad det ursprungliga priset på bokningen var
  • Vad priset egentligen ska vara och varför det ska ändras
  • Godkännande från deltagaren (exempelvis en skärmbild från mejlet eller ett separat mejl från deltagaren till Springest)

När priset på bokningen har anpassats kan du skapa och ladda upp din faktura. 

Det nuvarande priset är för högt

  1. Kontrollera varför priset på bokningen inte stämmer. Anpassa lärproduktens prisdetaljer i Admin. Se även till att momsbeloppet stämmer.
  2. Kontakta Springest Support. Vi anpassar priset på bokningen.

Vad händer om Springest inte kan anpassa priset?

Om vi redan behandlat din faktura kan priset inte längre anpassas. Då finns två möjligheter: 

  1. Den nuvarande bokningen annulleras och en ny bokning görs med det korrekta priset. Här behövs en kreditfaktura för fakturan från den första bokningen.
  2. Deltagaren gör en bokning för de extra kostnaderna. Du laddar upp en andra faktura för enbart de extra kostnaderna.

I båda fallen kan du kontakta Springest. Ange vilken av dessa alternativ du väljer.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!