Få XML-data via Springest API / Webhook / csv / Excel

Länk till vår tekniska information om API.

Hämta XML-data via Springest API

Springest har en API som där i stort sett all information kan läsas av parter som har tillgång till den. Som leverantör kan du självklart också få tillgång till din egen data, till exempel för användning i andra system eller din egen programvara. Det finns en omfattande API-dokumentation tillgänglig för programutvecklare. Kort sagt kan du anropa API via internet med olika parametrar för att få specifik data, till exempel:

  • Produkter: alla ifyllda uppgifter inklusive kompletterande information från Springest, t.ex. de Ämnen utbildningarna klassificeras i. Till exempel för användning på andra webbplatser.
  • Konverteringar: klick, leads och bokningar av dina utbildningar. Till exempel för att importera denna information direkt till ett CRM-system för att automatiskt hantera bokningar.
  • Leverantörsuppgifter: information om en leverantör, som till exempel adress och beskrivning.
  • Ämnen & kategorier: för göra en sökning i utbudet, detta används främst av våra mediapartners.

För detaljfrågor om vårt API och användningen av XML-export (eller JSON), dataflöden, importdata och liknande, vänligen kontakta våra specialister på datasupport.

Använd en Webhook för att hämta konverteringar automatiskt

Det är möjligt att dela en webhook-URL med Springest för att ta emot och hantera konverteringar i realtid i ditt eget CRM-system. Kontakta datasupport för att dela en URL.

Webhook URL

Som leverantör kan du dela en webhook-slutpunkt (URL) med Springest. Webbadressen måste kunna ta emot HTTP POST-meddelanden med JSON i förfrågningsorganet. Med varje ny konvertering skickas ett nytt POST-meddelande till denna URL.

POST meddelande med JSON

JSON innehåller information för att hämta den nya konverteringen via API.
Exempel: {'{"resource_url": " https://api.springest.nl/conversions/1425078.json"}': u ''}

Använd API-nyckeln som finns i Admin för att hämta informationen om konverteringen per domän/sajt. Växla mellan de olika sajterna i Admin för att hämta API-nyckel per sajt.

Exempel på API-anrop: https://api.springest.nl/conversions/1425078.json?api_key=********

Läs mer om användningen av webhooks.

Exportera produktdata med CSV

Du kan också göra en export från Admin till CSV eller Excel för att se dina utbildningar eller bokningsförfrågningar. Du kan dock inte importera denna export igen, så eventuella ändringar måste göras via ett XML-flöde.

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se. Vi hjälper dig gärna!