Automatisk annullering av starttillfällen

Du kan välja att låta systemet automatiskt annullera alla bokningar du fått via Springest om minsta antalet deltagare per starttillfälle inte uppnåtts. Exempel: om minsta antalet deltagare inte uppnåtts 5 dagar före kursstart, kommer starttillfället att ställas in och eventuella bokningar kommer att annulleras. 

Hur fungerar det?

 • När du har aktiverat Automatisk annullering och det minsta antalet deltagare inte uppnås innan deadline, mottar deltagaren, eventuella kontaktpersoner och du som leverantör ett automatiskt mejl som meddelar att starttillfället har annullerats / ställts in. På produktsidan anges att detta startdatum har annullerats och inte längre kan bokas. 
 • När du har aktiverat Automatisk annullering och det minsta antalet deltagare uppnås innan deadline, händer ingenting. Startdatumet annulleras inte, fortsätter att visas på produktsidan och fler användare kan anmäla sig till starttillfället.

⚠️ Den här inställningen baseras på det minsta antalet deltagare per starttillfälle och antalet tillgängliga platser som du har angett på dina produktsidor. Det är därför viktigt att justera antalet tillgängliga platser regelbundet om du vill använda den här inställningen. 

⚠️ När ett starttillfälle annulleras kommer alla bokningar som gjorts för detta starttillfälle via Springest också att annulleras.

Automatisk annullering på Springest Go företagsportaler

Automatisk annullering är en smidig funktion att använda om du presenterar ditt utbud på en företagsportal. Om du mottar ett stort antal bokningar via företagsportaler kan automatisk annullering bespara dig manuellt jobb. När bokningarna för ett startdatum annulleras automatiskt mottar även deltagarens chef(er), den relevanta avdelningen och eventuella betalningspartners meddelande om detta. 

Hur aktiverar jag automatisk annullering?

Du ställer in automatisk annullering på två ställen i Admin; under standardinställningar och/eller per produkt.

Under standardinställningar

 1. Logga in i Springest Admin.
 2. Gå till avsnittet "Bokningar" på sidan Standardinställningar.
 3. Välj en tidsfrist / deadline för att annullera starttillfällen. Denna deadline är alltså det antal dagar innan startdatumet då du behöver bestämma om kursen ska genomföras eller inte. Om det minimala antalet deltagare (som du angett i produkten per starttillfälle) inte uppnåtts innan denna deadline, annulleras starttillfället automatiskt.
 4. Klicka på 'Spara'.

 Automatisk annullering är som standard inte aktiverat. När du aktiverar automatisk annullering i standardinställningarna gäller detta för alla dina lärprodukter. Om du inte (längre) vill använda dig av funktionen automatisk annullering lämnar du dessa fält tomma. Om du vill avaktivera automatisk annullering för en specifik lärprodukt måste du göra detta manuellt för den produkt det gäller.

Per produkt

 1. Logga in i Springest Admin.
 2. Gå till sidan "Produkter" > "Översikt" 
 3. Öppna en av dina produkter.
 4. Gå till avsnittet 'Deltagare".
 5. Ange det minsta antal deltagare som krävs för att kursen ska kunna genomföras. 
 6. Därefter väljer du om du vill använda standardinställningarna för automatisk annullering, om du vill ställa in det specifikt för denna produkt eller om du vill avaktivera automatisk annullering för denna produkt. 

Om väljer att ställa in automatisk annullering specifikt för denna produkt gäller detta istället för standardinställningarna. Till exempel: om du angett i standardinställningarna att deadline för automatisk annullering är 7 dagar och du i produkten anger att deadline är 5 dagar, kommer systemet att kontrollera minsta antal deltagare 5 dagar innan startdatumet. 

Frågor eller feedback?
Kontakta oss via support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!