%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Springest Go - Automatisk fakturering med UBL (Universal Business Language)

Vill du helst inte ladda upp fakturorna manuellt i Springest Admin, eller måste du ladda upp ett stort antal fakturor per månad? Förutom att ladda upp fakturorna manuellt i Admin finns möjligheten att skicka fakturorna i UBL till goinvoicing@springest.nl. Här kan du läsa vilka krav vi ställer på fakturans xml för att den ska kunna behandlas automatiskt.

💡 Om du vill skicka fakturor via UBL, kontrollera först om ditt faktureringssystem stödjer detta. Vet du inte säkert? Kolla med dina utvecklare/programmerare vad de vet om att skicka fakturor i UBL.

Vad är UBL? 

UBL, Universal Business Language, är en standard avsedd för att skicka en faktura i XML. Med hjälp av denna standard är det möjligt att automatiskt läsa och bearbeta data från en faktura.

Vad måste finnas med i XML-filen?

Förutom den standardinformation som krävs i UBL, behöver vi följande information för att direkt kunna behandla fakturan:

 • Bokningsnummer: På varje faktura måste bokningsnumret anges. Ange det i ett av följande fält:    
  • Item >> Name en/of 
  • Item >> Description en/of
  • OrderReference

 • Faktureringsadress: Adressen måste stämma överens med faktureringsadressen som är angiven i mejlet och i Admin.
 • Produktens pris: Priset på fakturan måste stämma med priset som är angivet i mejlet och i Admin.

Se ett exempel på en faktura i XML

Hur fungerar det?

Efter att du mottagit en bokning från en Go-kund, där faktureringen går via Springest, gäller följande steg:

 1. Leverantören skickar en faktura i XML till goinvoicing@springest.nl
 2. Springest kontrollerar att XML-filen uppfyller standardkraven
 3. Springest kontrollerar faktureringsadressen
 4. Springest kontrollerar att ett bokningsnummer finns med
 5. Springest kontrollerar, med hjälp av bokningnumret, att priset överensstämmer med bokningen
 6. XML-fakturan behandlas automatiskt och laddas upp i Admin när den uppfyllt alla krav

Om Springest märker att en av ovanstående punkter inte stämmer, får du feedback via e-post. Fakturan behandlas först när alla uppgifter är korrekt angivna. 

Felmeddelanden

Felmeddelande Beskrivning
Pris (exklusive moms) inkorrekt Det totala beloppet exklusive moms på fakturan kommer inte överens med beloppet angivet för lärprodukten i Admin
Pris (inklusive moms) inkorrekt Det totala beloppen exklusive moms på fakturan kommer inte överens med beloppet angivet för lärprodukten i Admin
Totalbelopp inkorrekt Det totala faktureringsbeloppet kommer inte överens med det totala beloppen i Admin
Företagsnamn inkorrekt Företagsnamnet stämmer inte överens med uppgifterna för fakturering i Admin
Adressuppgifter inkorrekta Adressuppgifterna på fakturan stämmer inte överens med uppgifterna för fakturering i Admin
Bokningsnummer okänt / inkorrekt Bokningsnumret på fakturan saknas eller kommer inte överens med bokningsnumret i Admin

Frågor eller feedback?
Kontakta oss genom att mejla till support@springest.se eller ring 08 - 446 876 00. För specifika frågor om att fakturera i UBL kan du även mejla datasupport@springest.com (på engelska). Vi hjälper dig gärna!