%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Importera starttillfällen med CSV/Excel

Att hålla dina starttillfällen aktuella kan ta mycket tid. Ofta har en lärprodukt flera starttillfällen på flera orter. Gör det enkelt och spara tid genom att importera kommande startdatum med hjälp av en CSV/Excel-fil.

I den här artikeln:

För vem?

Var hittar jag startdatum-importen?

Vilken information måste finnas med i CSV-filen?

Vilka datumformat kan jag använda?

Var hittar jag Springest Product ID?

Hur lägger jag till flera starttillfällen per produkt?

Ladda upp och förhandsgranska filen

Koppla fälten och importera starttillfällen

Försvinner befintliga startdatum när nya importeras?

För vem?

Startdatum-importen är till för alla leverantörer som inte använder sig av ett XML-flöde. Om du använder ett automatiserat XML-flöde förväntar vi oss att all uppdatering av dina produkter sker via xml-filen. 

Startdatum är endast av vikt för produkter av typen "Klassrum". För alla övriga produkter har vi valt att inte visa startdatum på hemsidan. Detta gäller även Incompany-produkter eftersom dessa är oftast är skräddarsydda efter köparens behov.

Var hittar jag startdatum-importen?

 1. Gå till sidan Produkter > Importera Startdatum i Springest Admin. 
 2. Klicka på 'Ny import' och följ stegen i processen.

Ny import

Vilken information måste finnas med i CSV-filen?

 1. Öppna och läs exempeldokumentet för mer detaljer om vilken information vi behöver och hur du fyller i dina uppgifter i rätt kolumner. 
 2. Kopiera denna mall till ett nytt dokument och fyll i dina egna uppgifter. 
 3. Spara dokumentet som .csv, .xls, eller .xlsx.

Obligatoriska kolumner/element:

 • Springest_product_id: dina produkters ID på Springest kan du lättast hitta genom att exportera hela ditt utbud till CSV. Om du använder en XML-import kan du även ange de ID-nummer du angett där. Attribut: numeriskt värde.
 • Startdate: det datum som kursen/lärprodukten startar. Attribut: datum (alltid 8 siffror).
 • Enddate:  det datum som kursen/lärprodukten slutar. Attribut: datum (alltid 8 siffror).
 • Location: den plats/ort som kursen/lärprodukten ges. Attribut: fritext (ortnamnet eller online verktyg). När värdet i kolumnen Online är 'True' blir Location valfritt att fylla i. Tänk på att Zoom inte får användas på Vattenfalls enheter.

Valfria kolumner/element: 

 • Online: Härmed kan du ange om utbildningen kan följas online. attribut: TRUE eller FALSE 
 • Startdate is month only: attribut: TRUE eller FALSE 
 • Enddate is month only: attribut: TRUE eller FALSE 
 • Startdate is guaranteed: attribut: TRUE eller FALSE

Vilka datumformat kan jag använda?

Du kan själv välja i vilket format du vill ange datumen, så länge du använder samma format överallt. Du kan t ex placera årtalet sist (DD/MM/ÅÅÅÅ) eller först (ÅÅÅÅ-MM-DD).

 • använd alltid fullständiga datum (8 siffror). Exempel: 01/01/2020 är okej men inte 01/2020 och inte heller 01-01-20.
 • du kan använda skiljetecknen snedstreck (/), punkt (.) eller bindestreck (-) men INTE komma (,), semikolon (;) eller kolon (:).

Var hittar jag Springest Product ID?

Du hittar 'Springest Product ID' på sidan där du anpassar din produkt. Du kan även se det i produktens webbadress (url). 

Från produktöversikten kan du ladda ner hela ditt utbud till en CSV-fil där du ser alla dina produkters ID på en gång.

Product ID

Hur lägger jag till flera starttillfällen per produkt?

Om en produkt har flera starttillfällen och/eller platser kan du ange detta genom att använda samma produkt-ID på en ny rad i dokumentet.

springest_product_id provider_startdate_id   startdate enddate location
123456 event-101   2018-12-23   2018-12-23   Göteborg
123456 event-102   2018-12-23   2018-12-23   Göteborg
455568 event-201   2018-12-23   2018-12-23   Malmö

Ladda upp och förhandsgranska filen

 1. Vid steg 3 i processen kan du ladda upp ditt dokument. Klicka på 'Ladda upp fil' eller släpa filen till sidan. 
 2. Importen genererar nu en förhandsgranskning av ditt dokument. 
 3. Om förhandsgranskningen inte stämmer kan det vara så att importen inte läser din fil korrekt. Gör ändringar om det behövs. 
 4. Välj sedan vilken utbildningsleverantör dessa produkter är kopplade till och klicka på 'Nästa'.

Varför visas inte förhandsgranskningen korrekt?

Troligen får du ett felmeddelande liknande 'ett okänt fel har uppstått'. Kontrollera följande:

 • De 4 obligatoriska kolumnerna är ifyllda överallt
 • Alla datum har angetts i samma format och har alltid 8 siffror
 • Alla datum är i framtiden
 • Alla rader i dokumentet är komplett ifyllda
 • Det finns inga komman (,), semikolon (;) eller kolon i någon av cellerna.

Koppla fälten och importera starttillfällen

I det här steget behöver du tala om för importeringsvertyget var den ska placera de olika uppgifterna (field mapping). 

 1. Se till att du, åtminstone för de obligatoriska fälten, väljer ett av alternativen i listan i kolumnen 'Din kolumntitel'. 
 2. När du är klar kan du starta importen genom att klicka på "Importera". Därefter skickas du tillbaka till översiktssidan. Här kan du se om importen var lyckad eller inte. Om du öppnar en import ser du alla uppgifter.

Koppla fälten

Försvinner befintliga startdatum när nya importeras?

Nej, befintliga startdatum tas inte bort automatiskt under importen. Med startdatum-importen kan du endast:

 • importera nya startdatum
 • uppdatera/anpassa startdatum med hjälp av kolumnen: provider_startdate_id

Frågor eller feedback? 
Har du gjort allt ovanstående men får fortfarande ett felmeddelande? Eller kan du inte se förhandsgranskningen? Mejla en skärmbild (av hela din skärm) samt filen du försöker ladda upp till support@springest.se. Du kan också nå oss via telefonnummer 08 - 446 876 00. Vi hjälper dig gärna!