Lägg till och uppdatera produkter manuellt

Den här artikeln förklarar steg för steg hur du lägger till och anpassar lärprodukter en för en i Admin. Om du har fler än 20 lärprodukter och många olika startdatum kan det vara intressant att istället importera ditt utbud med hjälp av CSV eller XML. Vill du lägga till nya starttillfällen till befintliga produkter kan du använda vår startdatum-import för att enkelt lägga till flera startdatum samtidigt.

I den här artikeln:

Var lägger jag till en ny produkt?

Välj utbildningstyp

Fyll i basinformation

Ange pris

Lägg till en beskrivning

Lägg till starttillfällen

Ange regioner

Lägg till bilder och video's

Koppla en utbildare till lärprodukten

Ange en kontaktperson som mottar bokningarna

Motta bokningar

Var lägger jag till en ny produkt?

Att lägga till lärprodukter är enkelt.
 1. Börja med att i logga in Admin
 2. Klicka på knappen 'Ny lärprodukt'.

Ny lärprodukt

Välj utbildningstyp

Välj i listan vilken typ av lärprodukt du vill lägga till.

Fyll i basinformation

Webbadress: Ange adressen för den specifika kursen. Denna adress är endast till för din och Springest referens och kommer inte att visas på produktsidan.  
Sort: Välj det som bäst beskriver din produkt, exempelvis kurs, seminarium, workshop, prov eller coaching.
Nivå: Den tankenivå du vill att deltagaren ska ha. Det handlar alltså inte om vilken nivå som kan uppnås genom utbildningen. Du kan lämna det här fältet tomt.
Språk: Det språk som huvudsakligen används. Du kan lämna det här fältet tomt.
Tidsåtgång: Uppskattad total tidsåtgång för produkten.

Basinformation

💡   Klicka ofta på knappen 'Spara' till höger på sidan. Om du skulle stöta på problem med att skapa en ny produkt, spara då produkten med statusen 'koncept / utkast'. På det sättet försvinner inte informationen du redan fyllt i.

Ange pris

Produktpriset består av:

 • produktens kostnad exklusive moms
 • momsbeloppet (inte procentsatsen)
 • eventuella extra kostnader

Lägg till extra kostnader

Extra kostnader kan till exempel vara studiematerial, lunch och logi
 • Förtydliga dessa kostnader för dina framtida deltagare genom att lägga till dem under 'Extra kostnader'. 
 • Ange även om en extra kostnad är obligatorisk eller valfri.

Ange att priset är fullständigt

Som du redan vet är tydlighet kring det slutgiltiga priset väldigt viktigt. Otydlighet kring eventuella tillkommande kostnader är den vanligaste anledningen till att en potentiell deltagare inte fullföljer bokningen. 

 • Kryssa i rutan om att det angivna priset är fullständigt. Springest besökare ser då en grön bock bredvid priset på din produkt vilket anger att alla eventuella extra kostnader är inkluderade i priset.

Pris

Lägg till en beskrivning

Se till att skriva en så fullständig beskrivning av din lärprodukt som möjligt. Det är en missuppfattning att människor undviker att läsa långa texter på internet. Om någon verkligen är intresserad och letar efter en viss information så kommer hen att läsa den.

 • Beskrivningen måste vara på minst 50 ord

Se till att du har med information om: 

 • Målgrupp; vem riktar sig produkten till?
 • Innehåll; vilka teman och begrepp kommer det handla om?
 • Resultat; vad har hen lärt sig efter avslutad kurs och får alla deltagare ett diplom eller certifikat?

Lägg till starttillfällen

Starttillfällen är viktigt för din produkts synlighet. Springest besökare filtrerar nämligen ofta på startdatum och har du inte det visas din produkt inte bland sökresultaten. 

💡 Spara tid när du lägger till nya starttillfällen!
Importera alla kommande startdatum för alla dina lärprodukter samtidigt med hjälp av en csv/exel-fil.

Så gör du:

 1. Fyll i utbildningens startdatum och slutdatum
 2. Ange om utbildningen ges i ett fysiskt klassrum (på adress) eller virtuellt klassrum (online).
 3. I fältet 'Plats' kan du fylla i en geografisk plats som till exempel ett ortnamn eller namnet på ett hotell. Om det gäller en onlineutbildning kan du ange vilket verktyg som kommer att användas. Tänk på att Zoom inte får användas på Vattenfalls enheter.

Fyll i 'Antal Platser & Startgaranti'

Här kan du ange det maximala och minimala antalet tillgängliga platser för det här specifika starttillfället. Du kan också ange om kursen garanterat kommer att starta när minsta antalet deltagare har uppnåtts. Antalet tillgängliga platser anpassas automatiskt när bokningarna kommer via Springest. Om du mottar bokningar utanför Springest kan du manuellt anpassa antalet tillgängliga platser. När starttillfället är fullt visas det för Springest besökare på produktsidan. 

Om du vill kan du ställa in så att systemet automatiskt annullerar alla bokningar om det minsta antalet deltagare inte uppnåtts vid ett visst datum innan angivet startdatum. Läs mer om automatisk annullering.

Fyll i 'Schema'

Om du vill kan du ange tid och plats för alla kurstillfällen enligt ett schema. Du kan ge varje tillfälle / lektion ett namn där innehållet förtydligas. När du fyller i tiderna 'börjar' och 'slutar' är det viktigt att du använder ett kolon (:) mellan timmar och minuter.

Startdatum

Ange regioner

Ange de regioner där din produkt erbjuds. Om du lämnar fältet tomt används de regioner du angett i ditt kontos standardinställningar. Genom att ange regioner kan besökare hitta din produkt när de filtrerar sökresultaten efter region. Observera att din produkt alltid är synlig för besökare från alla regioner. 

Lägg till bilder och video

Du kan ladda upp foton och filmer för att göra din produkt mer intressant för Springest besökare. Bilder och video's gör även din produkt mer fullständig vilket gör att din produkt visas högre upp i sökresultaten. 

 1. Börja med att spara din lärprodukt genom att klicka på knappen 'Spara' i högermenyn. Bilder och video kan endast läggas till sparade/befintliga produkter.
 2. Klicka på 'Ladda upp bilder' och välj den bild du vill lägga till.
 3. Efter att du laddat upp bilderna klickar du igen på knappen 'Spara' i högermenyn. 
 4. Bilderna står nu online på produktsidan.

Bilder

Koppla en utbildare till lärprodukten

Som du vet kan dina utbildare ha ett eget användarkonto på Springest. Genom att koppla en utbildare till en produkt kan hen ta emot personlig feedback via recensionerna som era deltagare lämnar. Om en användare enbart har behörigheten 'Utbildare' är det extra viktigt att hen kopplas till en produkt. Det är nämligen det enda sättet för utbildaren att se hens bokningar.

Ange en kontaktperson som mottar bokningarna

Alla förfrågningar och bokningar skickas standard till den mejladress du angett under 'Dina uppgifter'. Om du vill kan du, per lärprodukt, ange en annan kontaktperson. Då skickas alla förfrågningar och bokningar för just denna produkt till nedanstående kontaktperson och inte till den som du angett i dina standardinställningar. 

Gör så här för att ställa in detta:

 1. Om du inte redan gjort det, skapa ett användarkonto för den person (eller avdelning) som ska vara kontaktperson.
  1. Låt användaren bekräfta det nya kontot via länken som skickas till hen via mejl. 
  2. Om kontaktpersonen är en utbildare kan det vara intressant att publicera profilsidan på portalen men det är inget krav. 
 2. Ange per lärprodukt vem som är kontaktperson genom att välja en användare i listan.

Motta bokningar

Om du inte redan gjort det, se till att lägga till en länk till dina bokningsviillkor och aktivera tjänsten Bokningar. Nu kan du motta bokningar för din nya produkt! 

Frågor eller feedback?
Kontakta oss genom att mejla till support@springest.se. Vi hjälper dig gärna!